Milieutechniek

Grond- en bodemsaneringen

Grond- en bodemsaneringen
Th. van de Loo b.v. voert grond- en bodemsaneringen uit. Het bedrijf is hiervoor VCA**, ISO 9001:2008 en BRL 7000 ( met relevante protocollen ) gecertificeerd.

Om grond- en bodemsaneringen uit te kunnen voeren beschikt Th. van de Loo b.v. over speciaal opgeleid en medisch gekeurd personeel voorzien van de benodigde veilihjeids- en beschermingsmiddelen.

 

Asbestsaneringen: 
Alvorens er daadwerkelijk gesloopt kan worden moet in vele gevallen eerst het milieugevaarlijke asbest worden verwijderd. Het demonteren en verwijderen van asbesthoudende materialen is sinds 1993 aan strenge regels gebonden. Alle werkzaamheden met betrekking tot asbesthoudende materialen kan Th. van de Loo b.v. voor u verzorgen volgens de heersende wetgeving. Alle werkzaamheden met betrekking tot asbesthoudende materialen kan Th. van de Loo b.v. voor u verzorgen volgens de heersende wetgeving.

Grond- Deco unit

decounit  decounit2

decounit3  decounit4